Mục tiêu của khoa: Nâng cao năng lực Nhật ngữ và hướng dẫn học sinh thi đậu các trường cao đẳng đại học.
Học sinh khoa tiếng Nhật sau khi tốt nghiệp muốn học lên các khoa chuyên ngành của trường sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi như miễn tiền nhập học , miễn kì thi tuyển .